Животът и творчеството на писателите и поетите турци от Русе бяха основна тема на музикално-поетична вечер, която беше организирана по случай 100-годишнината на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен. 

Събитието, което се състоя в Историческия музей в Крайдунавския град, беше част от културния календар, с който Мюсюлманското изповедание чества юбилея на Духовното училище.

 Над 80 души присъстваха в залата, за да научат повече за местните творци. 

Сред тях бяха и председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам.-ректорът на Висшия ислямски институт Абдуллах Търабзон, преподавателят от шуменския университет "Епископ Константин Преславски" д-р Мемиш Мердан, районните мюфтии на Русе, Варна и Велико Търново - Юджел Хюсню, Исмаил Ахмедов, Нутфи Нутфиев.

В своето изказване Ведат Ахмед постави акцент върху значението на историческите и вековни институции като духовното училище "НЮВВАБ" и духовното училище в Русе за съхраняването на паметта на различните общности.

Сред примерите в тази посока председателят на Висшия мюсюлмански съвет посочи и вакъфския имот в центъра на града, известен като хотел "Балкан". Сградата е построена от Мюсюлманско настоятелство преди повече от век за подпомагане на религиозно-просветната дейност.

В рамките на един от панелите Ведат Ахмед представи живота на видния турски поет от Русе Юмер Зарифи - известен суфи от XVIII век, който е посветил стиховете си на любовта, уважението и красотата.

Биографиите на поета и възпитаник на "НЮВВАБ" Хафиз Ислям и поета Ашък Хенгями също бяха акцент в програмата.

Събитието приключи с рецитиране на стихове на поетите и изпълнение на иляхита от ученици от Духовното училище в Русе и ученици от Коран курса в с. Семерджиево.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.