„Асоциация на мюсюлманите от България в област Навара” беше учредена от сънародниците ни в Испания.

Тя ще работи за запазването на идентичността, организирането на Коран курсове и лекции. Асоциацията ще организира кампании в подкрепа на нуждаещи се хора.

Необходимостта от създаването ѝ идва, поради факта че в Навара от близо 20 години живеят мюсюлмани от България, основно от Западните Родопи. Броят им вече надхвърля 4000. По-голямата част от тях са в Памплона и Тафая. 

„Необходимостта от подобно сдружение е налице от много време насам, но създаването му е факт след последното посещение в Испания на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, координатора за Европа на Мюсюлманското изповедание Мустафа Избищали и ръководителя на международния отдел Хайри Емин. Благодарение на подкрепата, която срещнахме в лицето на Мюсюлманското изповедание, осъзнахме нашата отговорност и успяхме да регистрираме асоциацията”, заявиха учредителите.

За председател на „Асоциацията на мюсюлманите от България в област Навара” беше избран Вели Каларев. Той е завършил религиозно образование в Кувейт. Освен български, владее писмено и говоримо арабски, испански и английски език. 

В ръководството на асоциацията влизат още Абдулхамид Кеналиев, Летиф Даракчи, Хюсеин Баязитов, Радослав Поюклиев.

Една от най-важните задачи пред носъздаденото сдружение е закупуването на помещение за религиозните нужди на мюсюлманите в Памплона и превръщането му в месджид. 

Асоциацията вече е започнала дарителска кампания. Събрана е част от необходимата сума, но тя не е достатъчна. 

Ето защо споделяме банковата сметка на „Асоциацията на мюсюлманите от България в област Навара”, чрез която всеки желаещ, може да подкрепи това начинание, отбелязвайки основанието за направеното дарение: 

ASOCIACION BULGAROS MUSULMANES EN NAVARRA

IBAN: ES43 3008 0071 2947 5767 2524

 

Аллах да бъде доволен от всички дарители! 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.