320 ученичка от цялата страна се включиха в първия етап на Лятното училище, организирано от Мюсюлманското изповедание в духовните училища в Русе, Шумен и Момчилград.

Едноседмичната програма приключи с екскурзия до Едирне, където децата имаха възможност да се запознаят с историята и културата на града и да разгледат неговите забележителности, сред които и джамии под егидата на ЮНЕСКО. 

Учениците посетиха Селимийе джамия, Старата джамия в Едирне, джамията "Дар'ул хадис", Музея на здравето.

Заедно с районния мюфтия на Русе Юджел Хюсню, директора на Духовното училище в Момчилград Ахмед Бозов и началника на отдел "Образование" в Главното мюфтийство Амир Фелети учениците се срещнаха с областния мюфтия на Едирне Аладин Бозкурт.

Участниците в Лятното училище на Мюсюлманското изповедание му подариха луксозно издание на Свещения Коран-и Керим от името на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

Общо 500 деца на възраст между 12 и 15 години ще бъдат включени през 2022 г. в Лятното училище, организирано от Мюсюлманското изповедание. 

Вторият етап ще започне на 30 юли и ще продължи до 7 август. Занятията с участието на още 150 ученика ще се проведат в Духовното училище в Момчилград.

Едноседмичната им програма включва както лекции за личностно развитие и лекции на религиозна тематика, така и посещения на културно-исторчески забележителности и джамии в страната и в чужбина.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.