Скъпи братя и сестри мюсюлмани, 

Уважаеми сънародници,

Благодарността е за Аллах Теаля, който ни е удостоил с възможността да празнуваме Курбан Байрам - денят, когато мюсюлманите пренасят в жертва животни; денят, когато вярващите възхваляват Всевишния и споделят радостта с всички хора, независимо от различията по религиозен или расов признак.

Курбан е производна дума от глагола "карабе", което означава доближаване. Следователно, жертвоприношението е доближаване до милостта на Аллах, както и до убеждението, че Аллах Теаля не оставя без помощ нито един вярващ. Както не е изоставил Ибрахим и Исмаил.

Курбанът е израз на искреност, която е съизмерима с искреността на пратениците на Аллах, които са изпълнявали заповедите му безпрекословно.

Курбанът е себеотрицание, което е било изразено от семейството на Ибрахим, но днес това се вижда, заради факта че мюсюлманите споделят курбана и радостта от Курбан Байрам с всички хора. 

Всеки e религиозен съобразно искреността си, което по време на Байрама се изразява в жертвоприношение. Нека положим усилия да зарадваме максимално повече хора, но най-вече нашите близки и родители! Това е смисълът на живота и пътят към щастието. Това е и пътят на спасението. 

Аллах да приеме курбана и ибадета на всички, да ни помага и да напътства всички българи! 

Да ви е честит Курбан Байрам! 

Kurban Bayraminiz mübarek olsun!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.