Висшият мюсюлмански съвет проведе редовното си заседание с участието на специален гост - и.д. директор на дирекция "Вероизповедания" в Министерския съвет Георги Кръстев. 

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед приветства присъстващите при откриването на заседанието. Той постави акцент върху диалога между Мюсюлманското изповедание, държавните институции и различните организации. 

В присъствието на директора на дирекция "Вероизповедания" в Министерския съвет Ведат Ахмед благодари на българската държава за осигурената субсидия за Мюсюлманското изповедание и средните мюсюлмански училища. В тази връзка председателят на Висшия мюсюлмански съвет призова присъстващите да положат повече усилия за представяне на духовните училища, както и за набирането на повече ученици, които да се възползват възможностите, които те предлагат.

Директорът на дирекция "Вероизповедания" в Министерския съвет на свой ред даде висока оценка на сътрудничеството между двете институции. Георги Кръстев заяви, че са положени общи усилия за демократизирането на страната през последните 30 години. Той подчерта, че Мюсюлманското изповедание е извървяло труден път и постигнало добри резултати. 

По време на заседанието на Висшия мюсюлмански съвет беше обсъден и приет окончателно План за честване на 100-годишнината на духовното училище "НЮВВАБ" в гр. Шумен.

Първите събития ще се проведат в началото на юли. Делиормански конни надбягвания, съчетани с културна и религиозна програма, ще бъдат сред акцентите в програмата. Те ще се състоят на 17 юли 2022 г., в шуменското село Браничево.

Висшият мюсюлмански съвет взе и решения, свързани с административно-финансовите въпроси на Мюсюлманските настоятелства и управлението на Вакъфските имоти.

След заседанието, в духа на диалога и поддържането на добри отношения с изповеданията, които членуват в Националния съвет на религиозните общности в България, членовете на Висшия мюсюлмански съвет посетиха Католическата катедрала.

Те бяха посрещнати от свещениците в църквата и имаха възможност да се запознаят с историята на католическата общност в страната и с дейността на църквата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.