Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи участва в международна конференция на тема: „Религиозният екстремизъм: интелектуални предпоставки и контрастратегии“ в Кайро.

Форумът в египетската столица се счита за едно от водещите събития, които събират специалисти по противодействие на екстремизма от целия свят, за да достигнат до най-уязвимите общности чрез нови инициативи и споделяне на опит.

Основното послание на конференцията беше необходимостта от въвеждането и развитието на научни и интелектуални инициативи за борба с екстремизма, както и засилването на сътрудничеството и координацията между изследователските институции и експертите по темата.

„Тероризмът няма религия. Затова терористите могат да бъдат както мюсюлмани, така и немюсюлмани. Мотивите на тероризма винаги са били политически, а не религиозни. Ислямът има капацитета да спаси човечеството от злото и от тероризма, както след идването си е спасил хората от невежеството“, заяви главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи в изказването си.

Представителите на Мюсюлманското изповедание участваха в конференцията заедно с представители на повече от 45 държави. 

На форума в Кайро присъстваха държавници, изследователи, учени и академици от САЩ, Германия, Италия, Индия, Полша, Сингапур, Мароко, Тунис, Алжир. 

Сред гостите и лектори бяха също така главният мюфтия на Египет и председател на Генералния секретариат за органите по фетва в света Шевки Аллам, министърът на вакъфите Мохамед Мохтар Джума, министърът на правосъдието Омар Марван, съветникът на президента по религиозните въпроси Осама Ал-Ажари, ръководителят на комисията по религиозните въпроси Али Джума, директорът на Центъра на ООН за борба с тероризма (UNCCT) и Службата за борба с тероризма Джехангир Хан, главни мюфтии от Близкия изток, Африка и Балканите.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.