obrazovanie2022

Издателският отдел към Главното Мюфтийство представи един от най-новите си проекти - книгата "Барокови джамии в България" на проф. Любомир Милков. 

Събитието се състоя в Регионалния исторически музей в Шумен в присъствието на представители на академичната общност, музейни работници, духовници и общественици. 

Сред официалните гости на програмата бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, районният мюфтия на Шумен Месут Мехмедов Хасанов, директорът на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен Шериф Хюсню. 

Книгата беше представена от преподавателя във Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" д-р Мемиш Мердан, както и от самия автор на "Бароковите джамии в България" проф Любомир Милков.

Предмет на внимание на изследването са историческият и художествен профил на три от съхранените до днес джамии в България с барокова архитектура и декорация. Това са "Томбул джамия" в Шумен (1744 г.), "Куршумлу джамия" в Силистра (70-те години на XVIII век) и "Байраклъ джамия" в Самоков (1833—1834). 

"Бароковото решение на тези джамии е колкото символ на различността, толкова и цивилизационен факт в историческото развитие на османската архитектура и изкуство. Тяхното строителство и архитектурният им декор са интегрална част както от базисни постулати в Исляма, така и от безспорното влияние на западноевропейската естетика, проникнала във всички сфери на османското изкуство през XVIII и XIX век. 

Най-важният извод от представеното за бароковите джамии в България е, че въвеждането и усвояването на Барока от османските турци по българските земи се случва почти един век по-рано в сравнение с неговото проникване и възпроизвеждане в българската възрожденска архитектура през втората половина на XIX век с основен източник на влияние Цариград", отбеляза авторът на книгата проф. Любомир Милков. 

Представянето беше съпътствано от дискусия, модерирана от преподавателя в ДУ "НЮВВАБ" д-р Осман Ибрахимов. На нея гостите имаха възможност да задават въпроси и да споделят мнения за книгата.

Предстои представяне на "Барокови джамии в България" и в Регионалния исторически музей в Силистра.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.