Районният мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов и кметът на Долни чифлик Красимира Анастасова обсъдиха възможността за осигуряване на общински терен за построяването на нова джамия или преустройването на старата, за да може да събира повече вярващи.

Въпросът беше поставен на среща между представителите на двете институции. 

"Построяването на нова джамия в Долни чифлик на подходящо за целта място в града или търсенето на възможности старата да събира повече хора е необходимо, защото в момента джамията се оказва тясна, за да побере всички вярващи, които искат да отправят своята молитва към Аллах и да кланят намаз", обясни районният мюфтия на Варна.

Той благодаря на кмета Красимира Анастасова за топлия прием и готовността за сътрудничество и изрази надежда, че в най-кратки срокове въпросът ще бъде решен.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.