Районно мюфтийство - София проведе редовно заседание с имам-хатибите. Работната среща беше открита от районния мюфтия Бейхан Мехмед.

Предстоящата национална кампания "Седмица на сираците", попълването на анкетни карти, свързани с положението на мюсюлманите в страната, началото на кампанията за абонамент за сп. "Мюсюлмани" през следващата година, решението на Висшия мюсюлманси съвет за организиране на поредица от религиозни, образователни и социални мероприятия през 2022 г. под надслов „100-годишнина от основаването на духовно училище "Нювваб" бяха сред въпросите, които духовниците обсъдиха.

Зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед беше официален гост на заседанието. В обръщението си към имам-хатибите той подчерта колко е важно подпомагането на сираците в Исляма. 

"С всеки изминал ден мюсюлманската общност в България увеличава подкрепата си за кампаниите на Главното Мюфтийство. Това е изключително радващо за нас и ни кара да се гордеем с нашите братя и сестри мюсюлмани", заяви зам.-главният мюфтия пред имамите. Това в голяма степен се дължи и на факта, че средствата се изразходват единствено по волята на дарителите - средствата за образование се изразходват само за образование. Даренията за сираци са само и единствено за обгрижване на децата, лишени от родителска грижа.

Имамите на свой ред предложиха идеи за подобряването на комуникацията между дарителите и самите сираци. Според тях това ще подобри грижата за децата без родители.

Относно абонаментната кампания за сп. "Мюсюлмани" имамите подкрепиха идеята за по-активно участие на Джемаата в кампанията. 

Заседанието приключи с дуа от зам.-главния мюфтия Бейхан Мехмед.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.