Главното Мюфтийство в Република България и през тази година ще проведе кампанията "Седмица на сираците".

Благородната кауза ще подкрепи децата, лишени от родителска грижа за девета поредна година. 

По традиция инициативата се организира в последната седмица на месец ноември, а през 2021 г. това ще бъдат дните от 22 до 28 ноември. 

"Милосърдието, което проявяваме към най-малките и най-онеправдани наши братя и сестри мюсюлмани, е висше благо. Тази съпричастност ни води по пътя към Дженнета", заяви главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

В израз на солидарност и добросърдечност духовният водач на мюсюлманите в България прикани отново вярващите да се включат в "Седмицата на сираците".

Резултатите от кампанията говорят най-добре за нейния успех. През 2013 година са набрани 32 988 лв., а подпомогнатите деца са 7. През 2020 г. средствата достигат 418 854 лв., чрез които е осигурена подкрепа на 353 деца. 

Благодарение на набраните средства всяко подпомогнато дете получава от Мюсюлманското изповедание месечна помощ в размер на 60.00 лв. или общо 720.00 лв. на година.

Дарения може да правите в касите по Районните мюфтийства в страната, както и по банковата сметката на

 

Мюсюлманското изповедание:

IBAN: BG72DEMI92401000198757

BIC: DEMIBGSF DEMIBGSF /като посочите целта на дарението/

Събраните средства ще бъдат използвани изцяло в полза на децата-сираци.

 

За информация и контакти:

Главно Мюфтийство – отдел „Социален”

София, ул. „Пиротска” № 3,

Ел. поща: social@grandmufti.bg

www.grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.