Имамите към Районно мюфтийство – Велико Търново представиха доклади за дейността си на редовно месечно заседание. Срещата се проведе в историческата джамия на Старопрестолният град.
 
Изготвянето на служебни карти на имамите, разглеждането на месечните им доклади, организационни въпроси, свързани с провеждането на сохбети, срещи и беседи по джамиите през предстоящия зимен сезон, както и отбелязването на седмицата мевлиди Неби с лекции, дискусии и културна програма бяха сред основните теми на заседанието.
 
Районно мюфтийство - Велико Търново избра двама кандидат-участници за семинар на Мюсюлманското изповедание в Разград под надслов "Активният имам". 
 
Събитието ще бъде част от тазгодишната „Седмица на имамите и джамиите“.
 
Събранието, водено от районния мюфтия Нутфи Нутфиев, приключи с обща дуа.

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.