Хатим в бургаските села Руен и Зайчар ознаменува усилията на 32 ученика, които посветиха няколко години от свободното си време, за да изучават Корана и повелите на Аллах Теаля.

Подготовката за хатима на учениците от Зайчар продължи 2 години, а на тези от Руен - 3 години. В нелеката задача ги напътстваха преподавателите им Юзеир Джевдет и Орхан Селим.

По време на събитието участниците в целогодишните Коран-курсове четоха знамения от Свещената книга и Иляхита.

Повече от 1500 души публика наблюдава хатима в двете села в продължение на два дена. Районният мюфтия на Айтос Селятин Мухарем, имами от региона, народни представители и кметът на община Руен Исмаил Осман бяха сред гостите на програмата.

Те приветстваха децата и родителите, които организираха събитието и им пожелаха да съхранят в себе си усърдието, с което са се подготвили за тържеството.

Хатимът завърши с дуа и курбан за здраве.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.