obrazovanie2022

Районно мюфтийство – Кърджали проведе регионално състезание по основни познания на Исляма. Събитието в новата джамия в града събра участници, родители и гости.

Състезанието се превърна във вълнуващ празник за всички деца, посетили летните Коран курсове и им даде възможност да покажат своите знания под формата на игра.  

Началото на събитието беше дадено с четене на Айети от Свещения Коран-и Керим от страна на Шемсетин ходжа от   Централната джамия в Джебел.

Районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди приветства гостите. „В това състезание няма победители и победени. Всички вие, скъпи деца, сте победители, защото днес сте тук сред нас“, каза той в обръщението си към участниците.

Децата бяха оценени от жури с председател: Ахмед Бозов, директор на Духовното училище в Момчилград и членове: Метин Улуоджак, преподавател по религия в Централната джамия в Кърджали; Ердинч Сюлейман, имам; Сезер Садуллов, експерт в отдел „Иршад“ на Районно мюфтийство – Кърджали.

Състезанието се състоя в четири етапа: тест по основни познания на Исляма, отговор на въпроси по темата, четене на Корана, и рецитиране наизуст на Сури и молитви от Свещената книга.   

Децата от публиката също се включиха в надпреварата, като за всеки правилен отговор получаваха награди.

След края на състезанието бяха обявени имената на участниците, които се представиха най-добре:

 

I място – Хасан Кая;

II място – Билял Кешмер;

III място – Исмаил Хайруллах.

 

Класираните на първите три места получиха парични награди, а за всички участници в състезанието организаторите бяха подготвили подаръци.

Районно мюфтийство – Кърджали изказва благодарности на всички ученици в летните Коран курсове, на техните родители, както и на преподавателите, посветени на делото в името на Аллах Теаля!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.