obrazovanie2022

Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи беше сред официалните гости на регионалното състезание по основни познания за Исляма в Монтанско.

30 деца от общо 100 участници в летните Коран курсове стигнаха до регионалния етап, който се проведе в село Попица. 

"В Северозападна България Ислямът е жив, въпреки дългогодишните опити на комунистическия режим за асимилация на мюсюлманите и въпреки усилията на Протестантите да християнизират това население", заяви главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи пред гостите и участниците в състезанието.

"Често пъти четем Айета: Те искат да угасят светлината на Аллах с уста. Но Аллах ще стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори неверниците да възненавиждат това”, каза още той, уповавайки се на Свещените слова.

Главният мюфтия подчерта, че в Монтана прилагат на практика смисъла на този Айет, което е явно от много факти. 

Районният мюфтия Неджати Али също приветства на свой ред участниците и техните родители за усилията, които са положили през двата месеца, в които протичаха летните Коран курсове.

След края на състезанието бяха определени трима участници, които ще участват в състезанието на национално ниво в Момчилград.

Районното мюфтийство връчи награди и подаръци на всички участници, с пожелание винаги да следват повелите на Аллах Теаля.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.