34 деца от летните Коран курсове в Районното мюфтийство - Пазарджик демонстрираха своите основни познания за Исляма в регионално състезание. Надпреварата се проведе в централната джамия във Велинград.

Състезанието започна с четене на Коран-и Керим. След това председателят на журито Салих Онбаши разясни правилата на участниците.

Състезанието се проведе в два кръга - писмен и устен, на 4 нива.

Ахмед Кисьоски от град Сърница беше обявен за победител в първото ниво. Във второ ниво Беян Кичилиева от с. Драгиново се класира на първото място. В трето ниво победителят е Фатиме Еджевид от с. Всемирци, а в четвърто - Салих Ахмед от гр. Сърница. 

Всички участници получиха подаръци, осигурени от Районното мюфтийство - Пазарджик. За победителите имаше специални награди. 

Състезанието завърши с дуа и пожелания за повече бъдещи успехи.

Районното мюфтийство - Пазарджик благодари на всички участници и техните ръководители!

Аллах да е доволен от всички!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.