Над 100 момчета бяха обрязани на сюннет в Хасково. Церемонията беше организирана от Районното Мюфтийство - Хасково, под ръководството на районния мюфтия Ерхан Реджеб.

Представителят на фондация "Хюдай", която подкрепи организирането на събитието - Шабан Бююкдере и зам.-ректорът на Висшия ислямски институт Айдън Юмеров бяха сред официалните гости.

Празничната програма започна с мелодично четене на айети от Коран-и Керим.

Районният мюфтия поздрави децата, техните родители и д-р Хюсеин Хаджи, който извърши ритуала. Ерхан Реджеб припомни символиката и значението на в сюннета в живота на мюсюлманите. 

Програмата завърши с молитва за единството на мюсюлманската общност.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.