Висшият мюсюлмански съвет проведе първото си тържествено заседание след избирането на новия състав от делегатите на Националната мюсюлманска конференция.

На заседанието присъстваха както новоизбраните, така и бившите членове на Съвета. Председателите в предишни периоди Хюсеин Карамолла, Ридван Кадьов и Шабан Али Ахмед удостоиха с почетни плакети за заслуги и развитие на дейността на Висшия мюсюлмански съвет членовете в периода 2016-2021 г.

Новият състав на Съвета взе решение за свикване на редовни районни конференции, на които ще бъдат предлагани районни мюфтии. Следва утвърждаването им от Висшия мюсюлмански съвет.

Членовете на ВМС си пожелаха ползотворна работа през следващия мандат и Аллах да е доволен от делата им.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.