Висшият ислямски институт изпрати своите абсолвенти, които завършиха успешно 4-годишния си курс на обучение.

12 студенти, повечето от които жени, ще получат своите дипломи през тази година след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. 

На церемонията присъстваха ръководството на Главното Мюфтийство, както и настоящи студенти на Института.

Образованието е дейност, залегнала в първата заповед на Аллах Теаля. Благодарение на активното участие на Мюсюлманското изповедание дипломите на Висшия ислямски институт вече са признати в Турция и възпитаниците ни могат да продължат своето образованието там в магистърска програма по избор. Дипломите се заверяват и от Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, което е сериозна крачка към акредитирането на Института. 

Пожелаваме на всички наши възпитаници успешна реализация по пътя им и предаването на заветите на Аллах! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.