Комисията по издаване на серификат "Хелял" към Главното Мюфтийство в Република България установи несъответствие с договорните изисквания за поставяне на етикета върху хранителни продукти. Констатацията е следствие от проверка при производството и етикетирането на сухи пасти "Престиж 96". Тя е назначена след сигнал на 25 май 2021г., получен от мюсюлмани, консумиращи хранителни продукти в съответствие с повелите на Исляма.

На 28.05.2021 г. фирмата направи официално изявление по случая и прие допусната техническа грешка от техен служител, на когото е наложено дисциплинарно наказание. Обяснението "Престиж 96" АД за нарушението е, че при подмяната на опаковките с нови, промоционални, на ограничена производствена серия, логото "Хелял" е останало върху опаковките, без те да отговарят на изискванията.

Резултатите от проверката и нарушението доведоха до незабавно изтегляне на продуктите от пазара. Процесът беше внимателно проследен от Комисията по издаване на сертификат „Хелял“ към Главното Мюфтийство. Към момента проблемните продукти вече не са в търговската мрежа, а при някои по-малки търговци логото върху пакетите е заличено.

Във връзка с изясняване на целия процес на 02.06.2021 г. представители на фирма „Престиж 96“ АД посетиха Главно Мюфтийство и проведоха среща с членовете на Комисията за издаване на сертификат „Хелял“, ръководена от Бейхан Мехмед. На срещата присъства и председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед. Представителите на фирмата поднесоха още веднъж своите извинения на мюсюлманската общност в страната и увериха Комисията, че в бъдеще няма да бъдат допуснати подобни грешки.

"Всички ние вярваме, че грешките са част от земния ни път и ни помагат да бъдем по-добри в това, което правим и да се стремим към съвършенство. Да признаеш и да се извиниш за допуснатата грешка е сила и прозрение. Да приемеш извинението и да простиш е вече стъпка напред към един по-светъл и по-добър свят", завиха представителите на фирмата в своята официална позиция до Главното Мюфтийство.

Комисията по издаване на сертификат „Хелял“ от своя страна даде съответните указания, за да не бъдат допускани подобни грешки занапред.  

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.