С наближаването на Курбан Байрам и кампанията, чрез която мюсюлманите могат да дарят курбан чрез Главното Мюфтийство в Република България на нуждаещите се, Социалната комисия към Висшия мюсюлмански съвет определи на свое заседание цената от 290 лв. за курбан - дребен рогат добитък.

Увеличаване на броя на сираците, които ще получат подкрепа и отпускане на еднократни помощи за лечение бяха сред другите решения, взети на 18 май 2021 г. С актуализацията на проект "Сираци" и увеличаването подпомогнатите лица с 38, броят им вече достига 331. 

Сред точките в дневния ред беше и прегледът на социалните дейности по време на Рамазана, извършен от председателя на ресорната комисия - зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед.

Заседанието приключи с молитва за здравето на всички нуждаещи се.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.