Новостроящата се джамия в град Славяново за първи път ще посрещне мюсюлманите през свещения месец Рамазан с Теравих Намаз. Изграждането й започна през 2020 г. Към момента е приключил първият етап от строителството. Това позволява кланяне на Намаз в джамията.
 
В Славяново вече пристигна един от 30-те Имам-хатиби, изпратени от Турция в България по покана на Главното мюфтийство. Духовникът ще изпълнява своята мисия по време на Рамазана под ръководството на районния мюфтия в Плевен Мурат Бошнак.
 
През свещения месец строителството на джамията е преустановено. Дейностите ще бъдат възобновени след Рамазан Байрам. С подкрепата на Аллах (дж. дж.) се очаква в срок до две години сградата да бъде завършена.  
 
Настоятелството на джамията изказва благодарности на Главното мюфтийство за отпуснатите средства, както и на всички дарители и доброволци, с чиято подкрепа мюсюлманите вече могат да отправят своите молитви към Всевишния в нея.
 
Нов Имам ще има и в Никопол по време на Рамазана. Първокурсникът от Висшия ислямски институт в София – Ерен Хасанов ще изпълнява практическите си занятия сред мюсюлманите в града. В квартала с преобладаващо мюсюлманско население, където липсва джамия и постоянен имам, ще бъде устроен временен месджид. Той ще функционира само през свещения месец.

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.