Нов молитвен дом ще имат мюсюлманите в Белене. Днес Главното мюфтийство се сдоби с нотариален акт за помещение с площ 60 кв. м., предназначено за месджид.

Средствата за създаването му са събрани благодарение на щедри мюсюлмани. Сред  основните дарители е Главното мюфтийство, което има значителен принос за осъществяването на това свято дело.

„С подкрепата на Мюсюлманското изповедание в България вярващите в Белене вече ще имат месджид, където да кланят своя намаз. Досега в града нямаше молитвен дом. Затова се налагаше мюсюлманите да посещават  джамии в съседни населени места”, заяви районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.   

В Белене живеят близо 1000 души, изповядващи Исляма. Помещението, предназначено за месджид, се намира в близост до квартала с преобладаващо мюсюлманско население. Месджидът може да събере близо 50 души по време на намаз. До два месеца то ще бъде подготвено за своето предназначение.

Надяваме се, че с позволението на Всевишния Аллах, молитвеният дом ще има и имам, който да води намаза на вярващите! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.