Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за нуждаещ“.

Пратеника (с.а.в)казва:

„Който отстрани от вярващия една от мъките на земния живот, Аллах ще отстрани от него една от мъките на Съдния ден. Който облекчи затруднен човек, Аллах ще го облекчи и в земния и в отвъдния живот…ʺ

 

Хранителен пакет 40,00 лв.

 

Желаещите могат да направят своето дарение в касите на Районните мюфтийства, в касата на  Главно мюфтийство или в банковата сметка на Мюсюлманско изповедание, като опишат целта на дерението.

IBAN   BG72DEMI92401000198757,  BIC  DEMIBGSF    .

Кампанията ще продължи до 12.05.2021г.

За контакти:  Главно мюфтийство - отдел ,,Социален“.

email:social@grandmufti.bg


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.