На 27.03.2021 г., Районно мюфтийство Кърджали организира богата програма по случай настъпването на нощта „Берат”. Програмата се състоя в централната джамия на Момчилград. Присъстваха гости от Р. Турция, които удостоиха програмата с четене на Корани Керим, салават-ъ шериф, мевлид и др. Сред официалните гости бяха Главния мюфтия на Р. България д-р Мустафа Хаджи, заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов, заместник главения мюфтия Бейхан Мехмед, Съветник по социалните въпроси в Посолството на Р. Турция г-н Мехмед Генч, в.и.д. районен мюфтия на Хасково г-н Сейхан Мехмед, бившия кмет на община Мустафа Кемалпаша обл. Бурса г-н Сади Куртулан и неговия екип, Обл. председател на ДПС г-н Ресми Мурад, кмет на Община Момчилград г-жа Илкнур Кязъм, кмет на Община Кирково г-н Шинаси Сюлейман, зам. кметове и общински председатели от различни общини, като програмата беше изпълнена при спазване на социална дистанция (1,5 м.) и предпазни маски.

Програмата започна с приветствени слова на Районния мюфтия на Кърджали г-н Басри Еминефенди по случай настъпването на нощта Берат. Като след него отправиха поздравителни слова и други официални гости.

Главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи обърна особено важно значение на тази вечер, като наблегна на следните два порока, които са за загубването на човечеството, от които първото: „Ширк – съдружаването с Аллах” и второто: „хората, които обслужват за собствени облаги”.

       Програмата завърши с дуа за здраве, берекет и спасение на човечеството от болестта ковид-19 отправена от заместник Главния мюфтия Ахмед Хасанов.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.