Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) на проведеното заседание на 23 февруари 2021г. направи някои промени в ръководството на изповеданието. На базата на взетите решения в заседанието, за по-продуктивна дейност на изповеданието Районния мюфтия на Кърджали - Бейхан Мехмед бе назначен за заместник Главен мюфтия на мястото на Бирали Бирали. Бирали Бирали бе назначен за ръководител на Център за духовно наставление и консултации, който бе гласуван в предходно заседание на ВМС. На вакантната длъжност Районен мюфтия на Кърджали, като временно изпълняващ длъжността бе назначен Басри Еминефенди, който подаде оставка за длъжността Районен мюфтия на Хасково. А на негово място бе назначен хафъз Сейхан Мехмед - бивш имам на гр. Хасково, за временно изпълняващ длъжността. В предходното заседание на ВМС се прие оставката на Районния мюфтия на Добрич - Билял Дарджан, а на негово място бе назначен за временно изпълняващ длъжността Исмаил Ахмедов – бивш имам на гр. Варна. Районния мюфтия на Пазарджик - Абдуллах Салих подаде оставка и бе назначен за ваиз, а за временно изпълняващ длъжността Районен мюфтия на Пазарджик бе назначен Салих Халил, бивш имам на гр. Пещера. На мястото на подалия оставка Айдън Мохамед- Районен мюфтия на Благоевград, беше назначен за временно изпълняващ длъжността Ибрахим Мутаджиков - бивш секретар на Районното мюфтийство. Поздравяваме всички новоназначени и им пожелаваме успех в работата.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.