На 17.02.2021 година в административната сграда на Главно мюфтийство се проведе редовно заседание на комисията по издаване на сертификат хелял. На заседанието присъстваха всички постоянни членове. Комисията беше удостоена с честта и присъствието на председателя на Висшия Мюсюлмански Съвет г-н Ведат Ахмед.

Заседанието беше водено от председателя на комисията г-н Бейхан Мехмед. Бяха разгледани общо документите на 16 фирми, които са кандидатствали за издаване на сертификат хелял. Някои от фирмите притежават сертификат хелял и кандидатстват за удължаване на срока на сертификата. Другата част са нови фирми, които за първи път кандидатстват за сертификата. Председателя на комисията г-н Бейхан Мехмед изрази задоволството си от нарастващият интерес от фирми към сертифициране по стандартите на хелял, което е показател за добре свършената работа на комисията. Всички постоянни членове присъстваха, като вземаха  активно участие в дебатите по сертифициране на продуктите и суровините, които се използват в производството на тези хранителни продукти.

Като проекти и цели на комисията за 2021 година се обсъдиха идеи за популяризиране на дейността на комисията и сертифицираните продукти. Като по този начин хората ще изпълняват ислямските догми да не консумират забранени продукти и така ще се хранят здравословно. По този начин ще допринесем за здравословното хранене на хората защото сертифицираните продукти са с безвредни за здравето съставки, които се препоръчват на всички хора без оглед на религиозна принадлежност. Целта е да се информират хората за това, което консумират за това ще се използват брошури и ще се организират срещи с хората в цяла България.

Комисията препоръчва на всички хора да търсят логото когато пазаруват в търговските вериги. Защото логото хелял гарантира неизползването не само на забранените и непозволени суровини, а  и се обръща огромно внимание на вредните за здравето суровини каквито са някои оцветители и канцерогенни химически вещества. Който иска да спазва религиозните ислямски догми при хранене и да се храни здравословно нека да търси продуктите с логото хелял на Главно мюфтийство.

Констатирано беше и това, че има голям интерес към сертифицираните продукти и на вътрешният пазар. Интерес проявяват всички хора без разлика на етнос и религия. Призивът на комисията е хората да се хранят с хелял продукти за да са здрави и вярващи. Защото когато хората  консумират хелял продукти се удовлетворява не само нуждата от храна, но и са спокойни, че не консумират забранени от религията субстанции, което може да се каже, че е и духовна храна. Иначе казано хранете се с хелял продукти за да намерите душевно спокойствие.

Председателят на комисията г-н Бейхан Мехмед благодари лично и от името на всички членове на комисията и председателя на Висшият Мюсюлмански Съвет г-н Ведат Ахмед не само за присъствието на заседанието, но и за подкрепата на Мюсюлманско Изповедание към комисията и нейната работа.