В Търговище се проведе среща – семинар от три части за ръководителите на Коран курсовете и ваизетата в Северна България на тема „Как да работим с децата и младото поколение в бъдеще, за да не забравят своите религиозни ценности“.

Деветте участници бяха от градовете Търговище, Шумен и Русе. Събитието се състоя в Културен център „ДОКУМЕР“ – гр. Търговище. Гости на семинара бяха заместник - главният мюфтия на Мюсюлманското изповедание в Република България – Ахмед Хасанов, г-н Незиф Расимов - районен мюфтия на Търговище, главният координатор на Коран курсовете г-н Бахри Иззет и д-р Селиме Хасанова – преподавател във Висшия ислямски институт.

Целта на семинара беше информационен и професионален обмен между ръководителите на Коран курсовете и ваизетата от Северна България.

Автор: Сали С.