На 03.02.2021 г. Председателя на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) г-н Ведат Ахмед беше на работно посещение в Районно мюфтийство – Смолян. В административната сграда на мюфтийството, Районния мюфтия Неджми Дъбов представи актуалните дейности на институцията в условията на пандемия, сред които започналите индивидуални срещи с имамите от цялата област, както и изнасянето на тематични хутбета.

Районния мюфтия придружи председателя на ВМС при посещението му в Курса за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ – гр. Мадан, където г-н Ахмед се запозна лично с всеки един ученик от курса, а неговия директор хафъз Шефкет Хаджи направи разяснение относно протичането на учебния процес. След икинди намаз г-н Ахмед отправи приветствие към джемаата.

Визитата на Председателя на ВМС продължи с посещение на мюфтийското наместничество в гр. Златоград. Заедно с наместник районния мюфтия хафъз Байрам Ушев гостът разгледа старата джамия в Златоград, на която предстои да бъде направена вътрешна реконструкция. След това беше разведен в пазарската част на града, където има вакъфски имоти и където е била най-старата джамия в околността и паметник на културата – Пазарската джамия. В офиса на наместник районния мюфтия Ведат Ахмед проведе среща с Мюсюлманското настоятелство и имама на новата джамия, след което поздрави джемаата на нощния намаз.

Председателя на ВМС г-н Ведат Ахмед изрази задоволство от своето посещение и благодари за гостоприемството от страна на Районно мюфтийство – Смолян.