По инициатива на Зафер Хаджъбилял, ученик в Средно общообразователно духовно училище "Нювваб" и имам на доброволни начала в джамията на село Овен – РМ Силистра, започна да се изгражда шадраван за абдест в двора на местната джамия.

„Заедно с жителите на селото и гурбетчиите, правим всичко по силите ни за развитието на джамията и мюсюлманската общност в с. Овен. И всички заедно направихме крачка към една прекрасна идея за изграждане на шадраван в двора. Лошото време понякога не позволява да се работи, но ние малко – по малко, със старание и общи усилия работим за довършване на шадравана. С всеки изминал ден се развиваме и ставаме по-добри мюсюлмани. Тези инициативи ни сплотяват и радват. Джамията ни става все по-хубава и по-посещавана от местните мюсюлмани. Благодаря на мюсюлманите, които са на гурбет и подпомагат инициативата. Също така голям принос има и г-н Бюрхан Ариф – Аллах (дж.дж) да бъде доволен от него” – каза инициаторът и имам на джамията в с. Овен за
Grandmufti.bg

Aвтор: Сали С.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.