Отдел „Издателство“ на Главно мюфтийство издаде втори том на книгата „Дневникът на учителя“ на известния и многоуважаван турски учен и педагог Вехби Ваккасоглу.

Във втори том от книгата авторът разглежда въпроси свързани с мъдростта от сътворяването на смъртта, шейтана, препятствията в земния живот и т.н., които от пръв поглед са трудни за възприемане от хората. Отговаря също и на въпроси като „Дали природата е създател?“, „Защо не виждаме Аллах?“ и още много други въпроси, които будят интерес сред младежите.

Вярваме, че тази малка по обем, но голяма по значение книжка, ще бъде полезна не само за младото поколение, но и за всички останали читатели!

Книгата може да бъде поръчана от Главно мюфтийство и Районните мюфтийства в страната.

За повече информация за книгата, кликнете тук


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.