Запис на програмата по връчване на награди на  личностите, допринесли за развитието на Мюсюлманско изповедание и мюсюлманската общност, може да гледате в Youtube канала и Facebook страницата на Мюсюлманско изповедание на 08.12.2020 г. от 18:00 часа.

В изпълнение на противоепидемичните мерки тази година церемонията бе организирана в тесен кръг от присъстващи в административната сграда на  Главно мюфтийството в гр. София.

За четвърта поредна година  Висшият мюсюлмански съвет  връчи превърналата се в традиция награда, носеща името на първия главен мюфтия – Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди. Вече придобилата популярност награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ бе учредена през 2016 година и за първи път е връчена през 2017 година. Тя се дава ежегодно за принос за развитието на Мюсюлманското изповедание и изобщо на мюсюлманската общност в Република България. Награда се дава на името на Ходжазаде Мехмед Мухйиддин Ефенди, който е първият главен мюфтия на мюсюлманите в България, назначен на 8 декември 1910 година. Тогава започва да функционира Главното мюфтийство. Наградата се състои от плакет, удостоверение и парична сума и по правило се връчва на не повече от 5 лица на година.

 

По решение на тричленната комисия към Висшия мюсюлмански съвет годишната награда на Мюсюлманско изповедание е връчена на:

1.         Хафъз Шефкет Мурад Хаджи – основател и директор на единствения по рода си в България Курс за хафъзи в гр. Мадан, номиниран за наградата за принос към мюсюлманската общност чрез съхраняване на многовековната традиция за изучаване и наизустяване на целия Коран-и Керим.

2.         Г-н Рамадан Якуб Юсуф – бивш имам и общественик от с. Пчелина, общ. Исперих, обл. Разград, номиниран за наградата за принос в развитието на мюсюлманската общност и съхраняването на мюсюлманско-турската идентичност в региона.

3.         Г-жа Сабие Медарова – преподавател в целогодишен Коран-курс в общ. Якоруда, обл. Благоевград, номинирана за наградата за принос в религиозното обучение и съхраняване на мюсюлманските традиции.

4. Г-н Абдуллах Шакиров – общественик, бивш председател на Мюсюлманско настоятелство – с. Юделник, общ. Сливо поле, обл. Русе, номиниран за наградата заради приноса му в опазването и развиването на вакъфите и религиозно-културното наследство на мюсюлманската общност.

И специалната почетна награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ се присъжда на:

Г-н Хюсеин Карамолла – бивш народен представител, председател на Висшия мюсюлмански съвет и ръководител на отдел „Образование“ към Главно мюфтийство, номиниран за почетната награда заради дългогодишния му принос за институционалното развитие на Мюсюлманско изповедание и ислямското образование. 

С отличаването на личности, които са допринесли за мюсюлманската общност и като цяло на обществото Висшия мюсюлмански съвет цели да популяризира ценностите, морала и добротворчеството, представяйки реални примери от живота на българските граждани, акцентирайки върху Мюсюлманско изповедание.

 

Автор: Фахредин Молламехмед