Най-старият запис на езан, прозвучал в Свещената джамия в Мекка бе публикуван. Записът е направен от холандския ориенталист  Християн Сноук Хургрон през 1885 година. Оригиналът на записа се пази в Лайденския университет в Лайден Холандия, като не става ясно името на мюезина.

 

Стоук Хургрон (1857 – 1936) е холандски изследовател на източните култури и езици и съветник по въпросите на местните народи при колониалното управление на Нидерландска Индия (сегашна Индонезия). Сноук Хугрон, който свободно владеел арабски език бил изпратен с делегация от учени в Арабия през 1884 година с посредничеството на османския губернатор в Джида, като написал докторска дисертация за статута на хаджа в исляма и неговата важност за мюсюлманите.

 

 

 

Източник: Islam.ru