Малайзия е първа по ниво на икономическо развитие по резултати за 2019 година сред страните в света имащи ислямска икономика, се казва в доклада подготвен от Ислямския център за развитие на икономиката в Дубай  (DIEDC)  и публикуван на 16 ноември на сайта на организацията.

Този доклад се изготвя от 2013 година и представлява информация за глобалната ислямска икономика, включващ хелял хранителни продукти, напитки, ислямски финанси и начин на живот.

Тази година докладът обхваща 81 страни. Нови участници са Нигерия, Шри Ланка и Сингапур, които веднага се наредиха сред първите 15 в класацията. Първите пет са страните: Малайзия, Саудитска Арабия, ОАЕ, Индонезия и Йордания.

В доклада се привеждат показатели за глобалната ислямска икономика. Така „Мюсюлманите са похарчили 2,02 трлн долара в 2019 година за хелял храна, скромна мода, семейни пътувания, лекарствени средства, козметика, средства за масова информация и отдих”. Този показател се е повишил с 3,2% в сравнение с 2018 година, но в сегашната се очаква неговото съкращаване примерно на 8%, поради икономическите показатели от пандемията. След рекордното ниво инвестиции в компании, отнасящи се към ислямската икономика през  2018 година, вложенията за 2019 година са спаднали на 13% и представляват 11,8 млрд долара. От тази сума повече от 52% се падат на сектора за хелял хранителни продукти и напитки, в същото време сектора за ислямски финанси и ислямски начин на живот са привлекли 41,8% и 4% съответно.  Както се съобщава лидерката в ислямската икономика Малайзия зае първо място и в сектора за ислямски финанси, семеен туризъм, хелял хранителни продукти напитки, медикаменти и козметика.