Кърджалийското мюфтийство обяви националната кампания  на Мюсюлманско изповедание под наслов „Бъди настойник!“ в областта.

Петъчните хутбета в джамиите бяха целенасочени, темата засегна важността от обгрижване на сираците като след намаза бяха направени благотворителни сергии. Мюфтията – г-н Бейхан Мехмед изнесе лекция в централната джамия в града.

Благотворителен пазар в двора на джамията и пазара на производителите бе организиран от ваизе г-жа – Сибел Мехмед и женската структура в мюфтийството.

Събраната сума за двата дена е 6000 лева. На 10 и 11 ноември благотворителен пазар  е организиран също и в общ.Момчилград  съвместно  със СОДУ  Момчилград и общ. Черноочене.