Президентът на  Русия Владимир Путин  одобри идеята да се призоват страните членки на ООН да приемат конвенция за защита чувствата на вярващите и е възложил задача на Министерството на външните работи да проучат този въпрос. По време видеоконференция с представители на религиозните организации в Руската федерация, председателят на координационния център на мюсюлманите в Северен Кавказ – мюфтията Исмаил Бердиев излезе с предложение да се предложи в Съвета за безопасност на ООН да се ратифицира конвенция срещу оскърбление на чувствата на вярващите, каквато вече е приета в Русия.

„Трябва да се помисли. Това е действително добро предложение и аз не разбирам, кой може да бъде против, да бъде забранено оскърблението на чувствата на вярващите под каквато и да е форма” – казва президентът.

 

Източник: Islam.ru