Мюсюлманско изповедание в България остро осъжда жестокото терористично нападение в Ница, Франция, в което има убити и ранени невинни хора.

Недопустимо е да премълчим, да се примирим или да отминем с бездушие това чудовищно деяние, което се случва на фона на надигащата се ислямофобия и напрежение, във връзка с оскверняването на ислямските светини. Отнемането на човешки живот е престъпление към човечеството и към Всевишния, който категорично е забранил във всички Свои Писания.

Мюсюлманско изповедание в България категорично осъжда всякаква форма на проява на насилие, преследването на хората, заради тяхната религиозна и етническа принадлежност, както и нападенията срещу, религията, независимо коя е тя, и нейните светини.

В същото време, силно сме притеснени, че с подобни действия се цели използването на религията за користни и политически цели. Затова, призоваваме да не се поддаваме на провокации, да запазваме спокойствие, да бъдем толерантни и да уважаваме всички хора, независимо от религиозната, етническата или расовата принадлежност.

Изразяваме най-искрените си съболезнования и съчувствия на близките на загиналите и на пострадалите. Съпричастни сме към мъката им.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.