На 02.09.2020г. (сряда) в търговищката „Сахат“ джамия се проведе състезание по основни знания в религията, в която се включиха 30 ученика от различни населени места.

Специален гост от Главно мюфтийство бе заместник главният мюфтия г-н Ахмед Хасан Бахадър. Журито беше в състав, г-н Тунджай Шериф – директор на ДУ Русе, г-н Алпер Ахмед и г-н Осман Ибрахимов – учител в ДУ „Нювваб“ гр. Шумен.

Приветствените думи бяха на районния мюфтия на Търговище – г-н Назиф Расимов, а експертът в отдел „Иршад“ – г-н Нутфи Нутфиев бе водещ на програмата.

„Младежите, които пият от чешмите в джамията и вдишват въздух от атмосферата там, се превръщат в съвсем други хора. Ще го разберете в бъдеще.“ – мотивира младежите с думите си г-н Ахмед Хасан Бахадър. „Днешното състезание е символично, всички сте победители щом се намирате тук“ – вдъхна увереност на децата г-н Назиф Расимов.

Всички деца получиха награди. На първо място бе Севил Седатова от с. Баячево, тя получи награда велосипед. На второ място бе Хасан Илхан от с. Стража, а на трето Шенер Нутфиев от с. Руец.

Благодарности бяха поднесени на всички учители и родители за усилията, които са направили. Накрая последва обща снимка за спомен.