На 03.09.2020г. (четвъртък) Районно мюфтийство – Добрич проведе тазгодишното си регионално състезание по основни познания за исляма.

При огромен интерес състезанието  се проведе в централната джамия „Хаджи Осман“  в гр. Добрич под ръководството на координатора на летните Коран курсове в региона Бинер Бюлент. Участие взеха общо 38 деца от 13 коран курса, разпределени в групи по трима. Състезателите преминаха през общо три кръга на състезанието, като трябваше да покажат теоретични познания, свързани с исляма, да четат от Свещения Коран, както и да рецитират кратки сури от Корана наизуст.

Преди самото състезание районният мюфтия на град Добрич Билял Дарджан приветства всички участници, преподаватели и гости, като  разясни важността на годишните коран курсове и поздрави учениците и техните родители за осъзнатата отговорност и мястото, което заемат коран курсовете в техния живот. Официални гости на мероприятието бяха Бахри Изет експерт отдел „Образование“  и районният мюфтия на град Силистра Мюддесир Мехмед, които отправиха приветствия и пожелаха успех на състезателите.

На победителите в състезанието, както и на всички участници,  бяха раздадени награди от Главно мюфтийство , Районно мюфтийство – Добрич и други спонсори.

Районно мюфтийство – Добрич благодари на състезателите и преподавателите в летните коран курсове и родителите за постоянството и положените усилия.