Приветствие от името на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи по случай деня Ашуре

 

Уважаеми мюсюлмани,

Десетия ден на месец Мухаррем е известен при мюсюлманите като деня Ашуре. Това е денят, в който Аллах Теаля е спасил Муса (а.с.) и хората с него от Фараона. Мухаммед (с.а.с)  е наследник на пейгамберите преди него и хората от неговия уммет са наследници на мюсюлманите преди тях, поради което съблюдават и техните ценности. В този ден Мухаммед (с.а.с.) е държал оруч и е препоръчал на мюсюлманите да говеят, като казва, че оручът в този ден е по-превъзходен от оруча в другите дни, с изключение на Рамазан. В друг хадис се казва, че оручът в този ден е откуп за грешките през изминалата година.

Спазвайки сюннета на Расулюллах (с.а.с.), мюсюлманите отдават значение на ибадета в този ден, като заедно с това спазват и традицията да приготвят специалитета „ашуре“, който се свързва с Нух (а.с.). Всичко това ни напомня за пратениците на Аллах Теаля, както и за проблемите, с които са се сблъсквали. От тук правим своите изводи, че трудностите не пречупват хората, напротив - те ги правят по-силни. Достатъчно е връзката ни с Аллах Теаля да бъде на необходимото ниво.

Аллах да приема ибадета на всички, да опрости греховете ни, да сплоти редиците ни и да бъде доволен от всички нас.

 

д-р Мустафа Хаджи,

главен мюфтия на мюсюлманите в Република България

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok