„Изпълнявай намаза към своя Господ и жертвено животно коли“: Наръчник за изпълнението на курбана

Изпълнението на курбана (жертвоприношение на определени животни) в името на Аллах е религиозно задължение, което само подчертава близостта с Всевишния.

Този ибадет води началото си от Ибрахим (а.с.). Всички знаем историята за това как Всемилостивият Аллах поискал от него да принесе в жертва, като курбан най-скъпото му – дългоочаквания и толкова силно желан син Исмаил (а.с.). И целта на всичко това бе единствено да се изпита богобоязливостта на Ибрахим (а.с.).

 „О, синко мой, сънувах, че трябва да те заколя. Какво ще кажеш?“ Рече (Исмаил): „О, татко мой, прави, каквото ти е повелено! Ще откриеш, ако Аллах е пожелал, че съм от търпеливите“

(Сура „Ес-Саффат“, 37: 102)

 

Но искреното покорство пред Създателя бе това, което помогна на Ибрахим (а.с.) да премине успешно този нелек изпит.

Оттогава до днес този ибадет продължава да се изпълнява от мюсюлманите по целия свят.

Знаем ли обаче за него достатъчно – за кого е задължение и на какви условия следва да отговаря човекът, който коли курбан?

Кои животни са подходящи, за да бъдат заколени като курбан, и кои са нещата, които ги правят негодни за това?

Кои са важните неща, които трябва да бъдат направени, преди да се пристъпи към коленето на курбана?

Кога и как се коли курбанът и на кого се раздава месото от него след това?

 

Отговорите на тези и много други въпроси може да намерите в този НАРЪЧНИК ПО КУРБАН.

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok