Принципи и правила за коленето на курбана

 

Не трябва да се забравя, че курбанът преди всичко е ибадет, който се изпълнява с животни, които отговарят на изискваните условия и качества. И коленето трябва да бъде осъществявано от компетентни лица, защото е много важно да не се наказва животното, да не се нарушават ислямските принципи за милост и състрадание.

От друга страна, всичко трябва да бъде направено съответно правилата на здравеопазването. Освен това много е важно да се внимава да не се замърсява околната среда. Коленето на курбана е доста важен процес, който трябва да бъде извършен според принципите на ислямската религия, тоест по най-добрия начин.

Религиозни постановления относно коленето на курбана

Курбанът трябва да бъде от животни като овца, коза, крава, бивол и камила. Овцата и козата могат да бъдат заклани само за един човек, а кравата и камилата – най-много за седем души.

Животните като овцата и козата трябва да са навършили най-малко една година, кравата и биволът - най-малко две, а камилата – пет. Но ако овцата или козата, която е навършила   7-8 месеца, е подрасла и изглежда като на година, то и от нея става курбан.

 Времето за колене на курбана са първите три дена от Курбан Байрам, но най-добре е, ако има възможност, да се случи през първия ден. Времето за колене на курбана започва веднага след кланянето на байрамския намаз и продължава до вечерния намаз на третия ден от Байрама. Но там, където не се кланя байрамски намаз, коленето на курбана може да започне веднага след сутрешния намаз на първия ден от Байрама.

Преди да бъде заколен, животното за курбан се слага да легне обърнато към Къбле, върху лявата му страна, после се изричат думите: „Бисмиллях, Аллаху екбер” и се закоква.

Най-добре е при възможност човекът, за когото е наречен курбанът, сам да заколи своя курбан. Ако ли не, тогава той упълномощава друг мюсюлманин. Трябва човекът, за когото се коли курбанът, да присъства при коленето, освен ако няма някакво заболяване или други противопоказания за това.

Ако се изостави умишлено изговарянето на “Бесмеле”-то при коленето, то месото на този курбан не трябва да се яде. Хубаво е по времето на коленето да се чете айетът:

 „Кажи: “Моята молитва и моето служене, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господа на световете.”

(„Ел-Енам“, 6:162)

От задълженията на религията е и това колещият да се отнася добре към животното, което ще бъде заклано, докато го води към мястото на заколението, както и да използва остър нож, за да не му причинява страдание.

Ако курбанът е адак (обречен), то собственикът, жената и децата, внуците, родителите, бабите и дядовците му и всички, които се смятат за богати, не могат да ядат от месото му.

Мустехаб е най-малко една трета от курбана да бъде раздадена на бедните. Защото най-важната цел на курбана е да се предостави възможност на бедните да вкусят от него. За това най-добре е да бъде разделен на три части, едната – да бъде раздадена на бедните, втората – да бъдат почерпени близките и роднините, а третата да бъде запазена за семейството. Ако семейството е голямо и не е толкова богато, тогава може да се запази целият курбан за него. Това да се почерпят с месото на курбана съседите и приятелите, които не са мюсюлмани, е също много добро деяние.

Кожата на курбана не се продава, но може да бъде дадена на бедните или дарена за ползване от джамия.

 

Някои здравословни мерки и правила, които трябва да се спазват при коленето на курбан 

Нашата религия заповядва всяка работа да бъде извършвана по най-добрия начин. Понятието „ихсан” има и значение – всяка работа да бъде извършена добре и според правилата ѝ, заема важно място в ислямската религия. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) повелява:

„Когато колите, правете го по най-добрия начин.”

И за да се изпълни курбанският ибадет по най-добрия начин, то коленето трябва да бъде осъществено без да се наранява животното и от компетентен и вещ в тази област човек. Също много важно е курбанът да бъде заклан на подходящо място и при подходящи условия, без да се замърсяват обществените пътища и територии.

Колкото е важно изпълнението на курбанския ибадет, толкова е важно и спазването на поставените принципи и цели. Чистотата, уважението към хората и състраданието към всички останали създания, са принципи от основната чувствителност на мюсюлманина. За това по време на коленето на курбана, съзнателното действане, спазването на здравните правила и опазването на обществената среда от неща, които могат да притеснят останалите, са доста важни религиозни и социални принципи. Тогава хората, които правят всичко това с цел ибадет, трябва да бъдат още по-внимателни.

Превод: Д. Хатип

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok