Среща на главния мюфтия с новия посланик на Полша в България

На 24 юли (сряда) 2019 година главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи се срещна с новоназначения посланик на Република Полша в страната ни. Негово превъзходителство Мачей Шимански посети Главно мюфтийство, за да се представи и да се запознае отблизо с дейността на Мюсюлманско изповедание в България. Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България традиционно поддържа добри отношения с Посолството на Полша у нас.