Шуменското мюфтийство проведе редовно заседание с имамите

 

На 23 май 2019 година Районно мюфтийство – Шумен проведе работна среща с имамите от района. Заседанието се състоя в заседателната зала на мюфтийството в Шумен, а участие в него взеха всички имами от областта.

 

Работната среща беше открита с четене на Коран-и Керим от гост-имама от Република Турция Муса Къй. След това присъстващите бяха приветствани от домакина на събитието Месут Мехмедов – районен мюфтия на град Шумен.

 

В рамките на събранието бяха разгледани няколко теми, сред които дейностите по време на настоящия месец Рамазан, текущата кампания на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България за подкрепа на ислямското образование, както и подготовката за посрещането на празника Рамазан Байрам.

 

Заседанието беше закрито с всеобща дуа.