Рамазанско заседание на Висшия мюсюлмански съвет

 

Превърна се в традиция Висшият мюсюлмански съвет (ВМС) да организира заседание по време на благодатните дни на свещения Рамазан, в което специално се канят членовете на Съвета на духовните водачи и Мюфтийския съвет.

Във втория ден на благословения месец, т.е. на 7 май 2019 година, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед свика заседание, в което участваха настоящият главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи, бившите главни мюфтии Фикри Салих и Селим Мехмед, бившите председатели на ВМС Хюсеин Карамолла и Ридван Кадьов, членове на ВМС и Мюфтийския съвет.

При откриване на заседанието домакинът Ведат Ахмед подчерта значението на институционалността в Мюсюлманско изповедание и единството на мюсюлманската общност, след което благодари на присъстващите за усилията, които полагат в това отношение. Той също така подчерта, че има среди, които се опитват по всякакъв начин да спрат развитието на мюсюлманите в световен мащаб, както и в България, но единството дава сила на общонстта да надделее пречките и да се развие в положителна насока.

В приветственото си изказване д-р Хаджи посочи необходимостта от постоянна актуализация и обновление на човешките ресурси в изповеданието, за да се отговори адекватно на изискванията на времето. А  Фикри Салих напомни, че, в качеството му на първия избран главен мюфтия в годините на прехода, е изпитвал доста трудности в дейността си поради неподготвеността му и на структурите за посрещане на сериозните предизвикателства, но е водена сериозна борба и направена крачка в развитието на мюсюлманската общност. Селим Мехмед пък обърна внимание на необходимостта от отдаване на каузата, наставляването на общността и възпитаването на нови религиозни служители. Бившите председатели на ВМС Карамолла и Кадьов също подчертаха отминалите и настоящите трудности и предизвикателства пред Изповеданието и окуражиха присъстващите със своите мисли и пожелания. 

По време на съществената част от заседанието беше обсъдено състоянието на Мюсюлманско изповедание, в което се намира след промените в Закона за вероизповеданията. Отбелязано беше, че държавата е подала ръка на мюсюлманската общност, заделяйки средства от държавния бюджет, отваряйки врата за акредитиране на Висшия ислямски институт, давайки сигнал за отсрочване на дълга на Мюсюлманско изповедание и др. По тези въпроси има конкретни действия, но има още недоизяснени въпроси, които предстои да бъдат разрешени в диалог с държавните институции. Но заедно с всичко това най-важното за Мюсюлманско изповедание остава духовната и материалната ангажираност на членовете на мюсюлманската общност и развиването на кадровия потенциал.

При обсъждане на въпросите от дневния ред също бяха разгледани казуси, свързани с управлението на вакъфските имоти и промени в съставите на мюсюлманските настоятелства. Освен това Курсът за хафъзи в град Мадан, който е единственият по рода си в страната ни, бе преименуван на Курс за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“. Така той вече ще носи името на Хафъз Хаджи Мурад, който преди 20 години е положил основите на тази важна образователна институция. Хафъз Мурад почина на 9 ноември 2018 година.

В края на заседанието ВМС прие декларация, която ще публикува отделно, във връзка с действията на следствените органи, които всяват страх и смут в редиците на Мюсюлманско изповедание, извършвайки следствени действия по сигнали и жалби, които могат да се окачествят като кьорфишек.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok