ДЕКЛАРАЦИЯ

приета от Висшия мюсюлмански съвет

на проведеното заседание на 7 май 2019 г. в гр. София.

 

Висшият мюсюлмански съвет, който е централният колективен ръководен орган на Мюсюлманско изповедание, на фона на положителните усилия от страна на българската държава по отношение на подкрепа на дейността на институцията обединяваща цялата мюсюлманска общност в страната ни, на последното си заседание обсъди един притеснителен за мюсюлманската общност въпрос. А именно, че през последните месеци се наблюдават тенденциозни действия на следствените органи по отношение на призоваването на мюфтии, имами и ръководства на мюсюлмански настоятелства като свидетели по следствени дела. Без да отричаме факта, че следствените и съдебните органи трябва да си изпълняват надлежно присъщите им задачи, както и заявявайки, че всички структури на Мюсюлманско изповедание винаги са били за спазване на закона и прозрачни в дейността си, изразяваме тревогата си от практиката на следствените органи да призовават като свидетели широк кръг второстепенно заинтересовани служители на Мюсюлманско изповедание въз основа на набеждаващи жалби и сигнали, подобни на които са подавани многократно и в резултат на следствени действия останали безрезултатни.

Проблемът не е в призоваването, а в начина на призоваването и цялостния подход към призоваваните, което събужда травми от миналото, както и в известна степен дискредитира призованите и поражда недоверие към структурите на Мюсюлманско изповедание, които представляват призованите.

Именно за това Висшият мюсюлмански съвет изразява своята загриженост към представителите си по райони и населени места и отхвърля подхода на следствените органи, които са длъжни да вдъхват доверие, а не страх в обществото. В тази връзка призоваваме надлежните институции  към  по-разумни, мъдри и добронамерени действия, съответстващи на чувствителността на темата.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok