В израз на благодарност към Районно мюфтийство – Хасково

 

 

   

 

“И каквото нещо раздадете [за милостиня], Той го връща.”

(Свещен Коран, Сура „Саба“:39)

В израз на благодарност за реализирано подпомагане към Дом за стари хора „Кенана“ в град Хасково и към „Клуб на инвалидите с физически увреждания“ Районно мюфтийство – Хасково получи благодарствени адреси от двете учреждения.

Благодарственият адрес от страна на Дом за стари хора „Кенана“ е от името на директора Пламен Кузманов. Той изразява благодарността си към хасковското районно мюфтийство в лицето на мюфтията Басри Еминефенди по повод направено през изминалия месец септември дарение на месо по случай Курбан Байрам за потребителите на социални услуги в дома.

В изпратеното до районния мюфтия на Хасково писмо от „Клуб на инвалидите с физически увреждания“ – Хасково председателят на сдружението Милка Костова изразява признателността си за дарение от страна на мюфтийството с думите: „Приемаме този акт на дарителство от Ваша страна като безспорно доказателство за Вашето милосърдие, социална ангажираност и проява на активност, инициативност, човечност и истинска човешка доброта към хората с увреждания.“

Мюсюлманско изповедание в България винаги е работело активно в сферата на социалните проекти за подпомагане на хора в нужда. И вместо заключение само ще припомним един айет от Свещения Коран, в който Аллах (с.т.) казва:

“И каквото и добро да раздадете, то е за самите вас. И давайте, стремейки се единствено към Лика на Аллах! И каквото и добро да раздадете, то докрай ще ви се изплати и не ще бъдете угнетени.”

(Свещен Коран, Сура „Бакара“: 272)

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok