Мюсюлманите вече ще могат да инвестират в злато по шариата

 

Световният съвет за злато и Организацията за счетоводна отчетност и одит за ислямските финансови институти (AAOIFI) е предложила шриатския стнадарт зо злато, който ще регулира използването на злато от ислямските финансови институции и други учстници на пазара с финансови и инвестиционни операции. Тези съвсем нови правила за инвестиране в злато ще открият пазар за 1,6 млрд мюсюлмани, които както се очаква ще дадат съществен принос в инвестирането.

Шариатският стандарт за злато предполага вложения в ислямски инвестиции в злато, съхранение в банки, спестявания в злато, златни сертификати, стокови борси, търговия със злато и акции на златодобиващи компании, които отговарят на определени параметри според шариата. Създавенето на този стандарт ще повиши ролята на ислямския свят в определянето на цената на златото и ще засили значимостта на операцийте със злато, считат експерти.

(Ислам.ру)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok