Посещения на исторически и културни обекти в Медина

Българските граждани, които успешно извършиха поклонение хадж в Мекка, посетиха и Медина, където отседнаха в хотел „Рутана ел-миск”, намиращ се на 150 метра от свещената джамия на Мухаммед (с.а.с.). След пристигането в свещения град всеки ден са осъществени различни религиозни, образователни и културни мероприятия, подготвени от организационния екип на Главно мюфтийство. Във времето извън религиозните ритуали хаджиите оползотвориха времето си, посещавайки исторически и културни обекти, имащи отношение към историята на исляма.
Сред посетените обекти бяха откритата през месец септември музей на Свещения Коран, както и музеите за прекрасните имена на Аллах (есма-ул-хусна) и живота на последния Аллахов Пратеник.
Хаджиите обогатиха знанията си по история, посещавайки мединската жп гара на историческата Хиджазка железница, която в момента е превърната в Музей на Мединату-л-муневвера. Днес в градината на гарата се намира и джамията Сукия, построена на мястото, където Мухаммед (с.а.с.) е напоил до насита само с мех вода около 300 сахабии, тръгнали на поход за Бедр, намираща се на около 180 километра от Медина.
Посетени бяха също центърът за образование, култура и изкуство Дар-ул-калем, помещаващ се в една от историческите сгради, построена в края на османския период и джамията Анберийе, изградена от Султан Абдулхамид ІІ.
Най-интересното мероприятие беше мединският тур, в рамките на който бяха посетени джамиите Къблетейн, Куба и Фетх. Най-силното емоционално преживяване за хаджиите беше в подножието на планината Ухуд, където се развила Ухудската битка и много видни мюсюлмани са паднали шехиди. Там хаджиите посетиха гробището на шехидите и се изкачиха на връх Айнейн, където се развила най-критичната битка. Посетена бе и местността, наричана Себа Месаджид (Седемте джамии), където се развила битката при Хендек (Рова).
Отделно бяха посетени историческата джамия Гамаме и джамиите носещи имената на четирите праведни халифи – Ебу Бекир, Омер, Осман и Али (р.а.), построени на местата, където те са ръководили изпълнението на байрамски намаз.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok