При внасяне в банкова сметка да се посочи, че се внася за фонд „ислямско образование

 

Име на банката/ Banka adı

ДСК / DSK

Клон / Şube

Добрич / Dobrich

İBAN

BG72STSA93000007374577

SWIFT KOD

STSABGSF

Име на сметката / Hesap adı

Районно мюфтийство / Rayonno muftiystvo