ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ

 В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ РАМАЗАН

В

 ПОДКРЕПА НА ИСЛЯМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

26 май -25 юни 2017година

 

ПРОТЕГНИ РЪКА - ИСЛЯМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

СЕ НУЖДАЕ ОТ ТВОЯТА ПОДКРЕПА

 

          С ВАШАТА ПОДКРЕПА:

·                Разширяваме и развиваме коран-курсовете;

·                Подкрепяме обучението по „Религия-Ислям“ в държавните и общинските училища;

·                Подпомагаме обогатяването на материалната база в центровете за обучение към Главното мюфтийство;

·                Издаваме книги, подпомагащи възпитанието и обучението на младото поколение.

·                Организираме семинари за преподаватели, учители, ученици и деца в сферата на ислямската религиозна култура и етика;

·                Подпомагаме със стипендии ученици и студенти;

 

Може да направите своето дарение във всяка една джамия във вашето населено място, в най-близкото Ви районно мюфтийство или да се свържете с Главно мюфтийство.

Кампанията е абсолютно „прозрачна“ и всички дарения - независимо дали са анонимни, поименни и по мюсюлмански настоятелства - щe бъдат обявени след това в списание „Мюсюлмани“.

 Набраните средства по време на кампанията изцяло ще се изразходват за ислямското образование в България.

 

Искрено се надяваме на подкрепата и участието на всички мюсюлмани в тазгодишната кампания и правим дуа на Аллах (Дж. Дж.), да ни награди и дари с благодат.

 

„Ако явно раздавате милостиня, колко хубаво е това! Но ако скътате и тайно дадете на нуждаещия се, това е най-доброто за вас и то ще изкупи част от греховете ви. Сведущ е Аллах за делата ви.”

 

(Свещен Коран, „Бакара“:271)

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.